1.maijā aprit 100 gadi, kopš uz pirmo sēdi sanāca Satversmes sapulce – pirmais tautas vēlētais likumdevējs Latvijā. Starp 150 Satversmes sapulces deputātiem bija četri tābrīža vai vēlākie Latvijas Senāta senatori.

Augstākā tiesa, kas ir Latvijas Senāta darba un tradīciju turpinātāja, šajā dienā jo īpaši piemin šos četrus Satversmes sapulces deputātus.

Kārlis PURIŅŠ – Latvijas Senāta Administratīvā departamenta senators no 1925.gada 6.augusta līdz Senāta likvidēšanai 1940.gada 26.novembrī. Miris trimdā Vācijā 1947.gadā.

Andrejs SĪMANIS – Latvijas Senāta Administratīvā departamenta senators no 1920.gada 7.jūnija līdz savai nāvei 1926.gada 13.novembrī.

Fridrihs VESMANIS – Latvijas Senāta Civilās kasācijas departamenta senators no 1921.gada 29.septembra līdz 1922.gadam, kad tika ievēlēts pirmajā Saeimā un kļuva par tās priekšsēdētāju. Pēc politikas un diplomāta gadiem atgriezās Latvijas Senāta Administratīvajā departamentā 1932.gada 25.februārī un bija senators līdz 1937.gada 1.septembrim, kad pensionējās. Miris 1941.gadā Usoļjes soda nometnē.

Voldemārs ZĀMUELS – viens no pirmajiem sešiem Latvijas Senāta senatoriem, ko amatā iecēla 1918.gada 19.decembrī. 1919.gadā viņš kļuva par Senāta pirmo virsprokuroru un šajā amatā bija līdz 1921.gada 17.jūnijam. Miris trimdā Vācijā 1948.gadā.

Tiesībnieku prāti Satversmes sapulcē lieti noderēja, jo tās pamatuzdevums bija Latvijas valsts konstitūcijas jeb Satversmes izstrāde. Satversmes sapulce pieņēma arī virkni citu likumu. Tās darba kārtībā bija valsts pārvaldes un tiesu darba noregulējums, Latvijas teritoriālais iedalījums, finanšu un sociālā sistēma un citi jaunajai valstij būtiski jautājumi.

Saeimas sagatavoto videofilmu par Satversmes sapulci skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211