Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās un administratīvo tiesu darbības sākuma devīto gadadienu Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 1. februārī atzīmēja ar „teletiltu” – videokonferences režīmā saslēdzoties ar Administratīvo apgabaltiesu un Administratīvo rajona tiesu.

Iemesls nebija tikai administratīvo tiesību svētku datums, bet gan darba seminārs, kopīgi apspriežot un diskutējot par apjomīgajiem grozījumiem Administratīvā procesa likumā, kas stājušies spēkā 2013. gada janvārī un kuru piemērošana tiesām jau radījusi virkni jautājumu un neskaidrību.

Kā uzsvēra Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa – šī varētu būt atjaunota Senāta Administratīvo lietu departamenta tradīcija rīkot darba seminārus par aktuāliem tiesību jautājumiem apgabaltiesu un rajonu tiesu tiesnešiem, izmantojot šodienas jaunās tehnoloģijas – to darot videokonferences režīmā.

Augstākās tiesas zālē līdzās Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoriem un senatoru palīgiem bija arī Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja Zita Kupce un Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane un arī šo tiesu tiesneši, taču vairākums tiesnešu bija uz vietas savās darba vietās – Administratīvajā apgabaltiesā un Administratīvās rajona tiesas tiesu namos Rīgā, Rēzeknē, Valmierā, Liepājā un Jelgavā.

Tiesneši diskutēja par to, kā praktiski dzīvē piemērot Administratīvā procesa grozījumos noteiktās normas, piemēram, par izlīgumu administratīvajā procesā, pieteikuma nepieņemšanas pamatu un pieteikuma izskatīšanas atteikumu, ja tas ir acīmredzami nepamatots, par vairākiem prasījumiem vienā pieteikumā utt.

„Likuma grozījumu mērķis bija darīt administratīvo procesu un arī administratīvo tiesu darbu efektīvāku un ātrāku, tādēļ, piemērojot likumu, arī tiesām vajadzētu rīkoties tā, lai pēc iespējas mazāk būtu formālu lēmumu un formālu atbilžu,” diskusiju mērķi iezīmēja Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa.

Videokonferences iekārtas, kas tika uzstādītas Latvijas-Šveices sadarbības individuālā projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros visas Latvijas tiesās un ieslodzījumu vietās, tiesas sāk izmantot ne tikai attālinātu tiesas sēžu norises nodrošināšanai, bet arī dažādās apmācībās un sanāksmēs, kad iesaistītie tiesneši atrodas dažādās Latvijas pilsētās.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211