Trešdien, 16. decembrī plkst 9.00 Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 19. auditorijā publisko lekciju „Noteicošais brīdis tiesisko un faktisko apstākļu vērtēšanai administratīvajā procesā” lasīs docente, Augstākās tiesas senatore Jautrīte Briede.

Lekcijā tiks apskatīti jautājumi par to, kuri tiesiskie vai faktiskie apstākļi iestādei un tiesai ir jāņem vērā, ja tie mainās administratīvā akta apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas laikā.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

rasma.zvejniece@at.gov.lv; tālrunis 67020396, 28652211