Jautrīti Briedi, Administratīvo lietu departamenta senatori, „Jurista Vārda” lasītāji nominējuši par vienu no trim populārākajiem žurnāla autoriem. Savukārt žurnāla zinātniskā padome divus senatores rakstus atzinusi par tādiem, kas ietekmējuši Latvijas tiesību sistēmu.

20. novembrī iznāca „Jurista Vārda” 500. numurs, un šīs jubilejas noskaņās redakcija rīkoja konferenci „Latvijas tiesību sistēma šodien”, kā arī organizēja lasītāju balsojumu par iecienītākajiem autoriem, bet žurnāla zinātniskā padome izvērtēja nomināciju „Raksti, kas būtiski ietekmējuši juridisko domu Latvijā”. Žurnāla redaktore Dina Gailīte jubilejas konferencē pauda pārliecību, ka daudzi „Jurista Vārda” 500 numuros publicētie raksti veido Latvijas tiesību zelta fondu un joprojām tiek pārlasīti un citēti gan studentu darbos, gan – „un tas ir liels gods mums un mūsu autoriem – Satversmes un Augstākās tiesas spriedumos.” Redaktore vērtē, ka debates „Jurista Vārdā” vairākkārt ir ietekmējušas arī likumdevēja gribu.

Augstākās tiesas senatore un Latvijas Universitātes Valststiesību katedras docente Jautrīte Briede „Jurista Vārdā” ir publicējusi vairāk nekā desmit rakstus par administratīvo procesu un cilvēktiesībām. Jubilejas numurā atzīmēts, ka „lasītāko rakstu reitingi liecina, ka jebkurš J. Briedes raksts kļūst par juridisko bestselleru žurnālā. Tāpat vērojams, ka šajos rakstos paustās atziņas bieži vien „Jurista Vārds” publicē atkārtoti jau kā tiesu nolēmumos ietvertas domas, ar kurām Senāts un citas administratīvās tiesas pamato savus nolēmumus.” „Jurista Vārda” zinātniski konsultatīvās padomes locekļi īpaši atzīmēja senatores rakstu nozīmi ne vien Latvijas administratīvā procesa tiesību, bet visas Latvijas tiesību sistēmas attīstīšanā. Padomes locekļi divas J. Briedes publikācijas – „Administratīvā akta forma un sastāvdaļas” un „Administratīvā akta tiesiskums” – minēja kā rakstus, kas ietekmēja Latvijas tiesību sistēmu. Komentējot šo izvēli, eksperti uzsvēra, ka valsts pārvaldes iestādēs, gatavojot administratīvos aktus un arī vēstules privātpersonām, tieši J. Briedes raksti tiek izmantoti visvairāk. Arī citi juristi ir iecienījuši senatores rakstus, par ko liecina gan to plašā izmantošana juridiskajos dokumentos, gan arī augsti šo rakstu lasīšanas reitingi „Jurista Vārda” elektroniskajā versijā.

Žurnāla aptaujās parasti J. Briede tiek minēta kā viena no lasītākajām autorēm un arī šoreiz daudzi lasītāji kā populārāko autori minēja tieši viņu, ļaujot Jautrītei Briedei līdz ar LU profesori un Saeimas deputāti Ilmu Čepāni un Eiropas Kopienu tiesas tiesnesi un Rīgas Juridiskās augstskolas profesoru Egilu Levitu iekļūt jubilejas reizes populārāko autoru trijniekā.

„Jurista Vārda” populārāko autoru sarakstā bija minēti arī Augstākās tiesas senatori Valerijans Jonikāns un Vilnis Vietnieks, AT priekšsēdētāja palīgs Rolands Krauze un senatoru palīgi Kristīne Aperāne, Gatis Bārdiņš, Inga Bite-Perceva, Marina Borkoveca, Konstantīns Vaivods.

Žurnāla svētku numurā publicēts arī fragments no senatora Viļņa Vietnieka topošā dokumentālā stāsta „Un ezerā zvaigzne krīt”, kas būs stāsts par pirmskara Latvijas senatora Jāņa Skudres likteni.

Vairāk nekā 12 gados „Jurista Vārds” no rubrikas Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” pārtapis par patstāvīgu žurnālu, un šobrīd ir lielākais juridiskais preses izdevums Latvijā. Žurnāla 500 numuros kopumā publicēti gandrīz 5000 rakstu. Vairāk nekā 90% žurnāla lasītāju ir ar augstāko juridisko izglītību vai arī studē tieslietas.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211