Trešdien, 2. novembrī, Augstākās tiesas Civillietu departamenta senatore Zane Pētersone tikās ar Rīgas Juridiskās augstskolas ERASMUS mediācijas kursa studentiem.

Lekcijas ievadā senatore rosināja sarunu par tiesu darbu kopumā, par tiesu uzdevumu, par tiesneša profesiju, lomu un to, kas tiesneša amatā sniedz vislielāko profesionālo gandarījumu. Senatore studentus iepazīstināja arī ar Latvijas tiesu sistēmu, Augstākās tiesas struktūru un funkcijām.

Zane Pētersone studentiem stāstīja par strīdu risināšanas veidiem kopumā, detalizētāk pievēršoties mediācijai un mediācijas pirmsākumiem Latvijā. Tika pārrunāta mediācijas pakalpojuma būtība, mediācijas modeļi un ar tiem saistītie procesi. Iesaistot studentus diskusijā par mediāciju, tiesas nolēmumu un samierināšanu, tika apspriestas šo strīdu risināšanas pamatveidu priekšrocības un trūkumi. Senatore pievērsās arī dažādām tiesu lietu kategorijām un to piemērotībai mediācijas risinājumam.

Senatore uzsvēra, ka “mediācija dod iespēju ne tikai atrisināt pušu strīdu, bet arī nokārtot attiecības starp cilvēkiem. Tiesa turpretim izšķir strīdu, bet nevar palīdzēt cilvēkiem risināt viņu savstarpējo konfliktu”. Līdz ar to pirms doties uz tiesu, ir vērts konflikta risināšanai izmēģināt citus līdzekļus, arī mediāciju. Jo tiesa var pieņemt juridiski taisnīgu nolēmumu, bet nevar atrisināt cilvēku savstarpējo attiecību konfliktu.

Mediācijas likums pieņemts 2014. gadā. Senatore Zane Pētersone ir piedalījusies Mediācijas likuma izstrādē un ir Latvijas pārstāve Eiropas tiesnešu asociācijā mediācijai (GEMME).

 

Informāciju sagatavoja Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste

E-pasts: iveta.jaudzema@at.gov.lv; tālrunis: 67020396