Saeima šodien, 16.jūnijā, Satversmes tiesas tiesneša amatā apstiprināja Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori Jautrīti Briedi. Par šo lēmumu balsoja 82 deputāti, pret – 3, neviens neatturējās.  

Darbu Satversmes tiesā Jautrīte Briede sāks 1.septembrī. 

Jautrīte Briede ir senatore Administratīvo lietu departamentā kopš 2004.gada. Viņa ir tiesību zinātņu doktore, profesore Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedrā. Viena no administratīvo tiesību pamatlicējām Latvijā, divu monogrāfiju, Satversmes komentāru un Administratīvā procesa likuma komentāru, kā arī vairāku zinātnisko publikāciju autore un līdzautore.

Jautrīti Briedi Satversmes tiesas tiesneša amatam tika izvirzīta pēc Saeimas deputātu priekšlikuma. Par piemērotu viņas kandidatūru atzina Tieslietu padome.

Satversmes tiesā ir septiņi tiesneši, un saskaņā ar Satversmes tiesas likumu tiesnešus amatā apstiprina Saeima. Trīs Satversmes tiesas tiesnešus apstiprina pēc ne mazāk kā desmit Saeimas deputātu priekšlikuma, divus – pēc Ministru kabineta priekšlikuma un vēl divus – pēc Augstākās tiesas plēnuma priekšlikuma. 

Satversmes tiesas tiesneša pilnvaru termiņš ir desmit gadi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211