Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 25. novembrī izpildīja Advokatūras likumā noteikto pienākumu - pieņēma septiņpadsmit jaunuzņemto advokātu zvērestu. Sešpadsmit no viņiem ir zvērinātu advokātu palīgi, tas nozīmē - jau iepazinuši advokatūras darbu, bet viens - juridiskā departamenta vadītājs uzņēmējsabiedrībā.

Zvērinātu advokātu rindas papildinājuši Marita Ābola, Andrejs Ādamsons, Juris Beikmanis, Andrejs Elksniņš, Jana Frīdmane, Laura Gatavs, Anita Grāvīte, Andris Kluss, Edgars Načuks, Ilze Pumpuriņa, Linda Purenkova, Armands Rasa, Lelde Švāģere, Elīna Stankeviča, Konstantīns Teļakovs, Maija Tipaine un Zane Veidemane-Bērziņa.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs, atzīmējot, ka gandrīz visi jaunie advokāti strādājuši par advokāta palīgiem, uzsvēra: kaut arī advokāta darbs viņiem jau pazīstams, turpmāk darītajam būs cita atbildības pakāpe. „Kaut arī advokāts zināmā mērā ir brīvs sava ceļa gājējs, kam jārūpējas par saviem klientiem un arī saviem ienākumiem, vienmēr jāatceras, ka advokāts ir arī tiesu sistēmas pārstāvis, kurš ar savu darbu veido sabiedrības priekšstatus un vērtējumus par tiesu sistēmu,” sacīja I. Bičkovičs. Jaunajiem advokātiem viņš vēlēja būt cienītiem kolēģiem advokātu saimē un pieprasītiem klientu vidū.

Lai kļūtu par zvērinātu advokātu, persona, kurai ir atbilstoša izglītība un darba stāžs, kārto advokātu eksāmenu. Pēc personas uzņemšanas Latvijas Zvērinātu advokātu padomes advokātu skaitā, saskaņā ar Advokatūras likuma 46. pantu, Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem jaunuzņemto zvērināto advokātu zvērestu.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211