Senāta Administratīvo lietu departaments 29.oktobrī kopsēdē – 11 senatoru sastāvā –attālināti Zoom platformā izskatīja Valsts policijas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atcelts Valsts policijas lēmums par šaujamieroča nēsāšanas atļaujas anulēšanu. Attālinātajā tiesas sēdē kā klausītāji piedalījas 28 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti.

Pēc tiesas sedes studenti pateicās par piedāvāto iespēju un atzina, ka bija ļoti vērtīgi piedalīties šādā tiesas sēdē, īpaši jau ņemot vērā apstākli, ka klātienes tiesas sēdē nokļūt no Rēzeknes būtu laikietilpīgi.

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa pastāstīja studentiem par procedūru, ka lietas Senātā parasti tiek izskatītas trīs senatoru sastāvā un kā strīdīgs tiesību jautājums var nonākt izskatīšanai visa departamenta kopsēdē. Tāpat senatori ar studentiem pārrunāja tiesas sēdē dzirdēto par Eiropas Savienības normu piemērošanu un interpretāciju.

Studentus interesēja, vai Covid-19 pandēmijai beidzoties, tiesas varētu turpināt atsevišķas lietas izskatīt attālinātās tiesas sēdēs, uz ko V. Krūmiņa atbildēja, ka jau pašlaik par šo jautājumu tiek diskutēts un arī nākotnē varētu būt lietas, kuras skatīs attālināti.

Izskatāmajā lietā bija strīds par Ieroču aprites likuma un Dzīvesvietas deklarēšanas likuma tiesību normu interpretāciju. Personai ir anulēta ieroča nēsāšanas atļauja, jo tai nav deklarētas dzīves vietas Latvijā. Lietā vērtējams, vai policija pamatoti anulējusi ieroču nēsāšanas atļauju.

Senāts tiesas sēdē uzklausīja procesa dalībniekus – Valsts policijas pārstāvi un pieteicēja pārstāvi. Tiesa viedokļa sniegšanai uz tiesas sēdi bija pieaicinājusi Iekšlietu ministriju, kuras pārstāvis sniedza iestādes viedokli par spēkā esošo regulējumu ieroču nēsāšanas atļauju izsniegšanā.

Pabeidzot lietas izskatīšanu, Senāts noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 30.novembrī.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.:  67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv