Trešdien, 15. februārī kolēģu un draugu lokā nozīmīgu jubileju atzīmēja Civillietu tiesu palātas tiesnese Aiva Zariņa. Ar jubilāres 70 dzīves gadiem klātesošos iepazīstināja Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars, bet atzinību par godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā pauda Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns. Pateicību par tiesneša darbam veltītajiem 40 gadiem izteica arī tieslietu ministre Solvita Āboltiņa un pasniedza Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un „Zelta” spalvu. ParAugstākās tiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesi A.Zariņa kļuva 1995. gada 28. septembrī. Savukārt pēc Civillietu tiesu palātas izveidošanas A.Zariņa 1995. gada 16. oktobrī tika apstiprināta par tiesu palātas tiesnesi.

Novērtējot A.Zariņas augsto kvalifikāciju, lielo darba pieredzi un ņemot vērā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīvo atzinumu, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” ir pagarinājis tiesneša amata pildīšanas laiku.

A.Zariņa 1965. gadā ievēlēta par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi, bet jau pēc pieciem gadiem, izpelnoties kolēģu uzticību, apstiprināta par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas priekšsēdētāju.

A.Zariņa aktīvi iesaistījusies Latvijas Republikas jauno tiesnešu kvalifikācijas paaugstināšanā, kā arī lasījusi lekcijas Tiesnešu mācību centrā par dzīvokļu tiesībām un civilprocesa jautājumiem.