Piektdien, 21. septembrī, Augstākajā tiesā viesojās delegācija no Japānas. Tās sastāvā bija profesori no Nagojas Universitātes Ichihashi Katsuya, Sato Humito un Yasuda Rie un profesors Honda Takio no Rio Koku Universitātes (Kioto), kā arī Publisko tiesību studiju centra direktora vietnieks Tsay Igor, kurš pārstāvēja Pasaules ekonomikas un diplomātijas universitāti (Taškentā).

Viesi tikās ar Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu un tiesnesi Ievu Višķeri. Augstākās tiesas pārstāves iepazīstināja viesus ar departamenta darbu, detalizētāku uzmanību pievēršot tieši delegāciju interesējošiem jautājumiem – administratīvo tiesību attīstība pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, likuma atrunas principa un likuma prioritātes principa piemērošana, metodes, ko izmanto tiesību interpretācijā, sniedzot piemērus, kā šie principi un metodes tiek piemēroti lietu izskatīšanā. Profesorus sevišķi interesēja jautājums, cik plaša “rīcības brīvība” ir tiesnešiem tiesību interpretēšanā: “Pētot pēcpadomju valstu pieredzi pārējā uz mūsdienīgiem tiesiskuma principiem un tiesisku valsti, japāņu zinātnieki atklājuši, ka, lai patiesi īstenotu šādu pāreju, ir nepieciešamas radikālas izmaiņas likuma piemērošanā – no padomju tiesību doktrīnai raksturīgā formālisma līdz tiesību interpretācijai, kas paredz tieslietu sistēmai piešķirt likumīgu rīcības brīvību. Tiesiskās valstīs tiesu sistēma nav strikti ierobežota ar likuma burtu, tā diezgan brīvi var interpretēt tiesību normas.” Pārrunājot izvirzītos jautājumus un salīdzinot abas tiesu sistēmas, delegācijas pārstāvji izteica atzinību par Latvijā paveikto administratīvā procesa un tiesu sistēmas attīstībā.

Vizītes nobeigumā viesi izstaigāja arī Tiesu pils telpas, apmeklējot tiesas muzeju un gūstot ieskatu Augstākās tiesas izveidē un Latvijas tiesu sistēmas attīstībā.

 

Informāciju sagatavoja Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste
E-pasts: iveta.jaudzema@at.gov.lv; tālrunis: 67020396