Piecpadsmit tiesneša amata kandidāti, kas stažējas rajona tiesās, trešdien, 19.martā, iepazinās ar Augstāko tiesu.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, uzrunājot topošos tiesnešus, vērsa uzmanību tam, ka jaunais tiesnesis, uzvelkot tiesneša mantiju, kļūst daļa no tiesu sistēmas, un katra atbildība ir arī tiesu sistēmas taisnīgums, efektivitāte un autoritāte. Priekšsēdētājs akcentēja, kam pievēršama jauno tiesnešu uzmanība, arī no tiesnešu disciplināratbildības un ētikas viedokļa

Augstākās tiesas priekšsēdētājs iepazīstināja ar Augstākās tiesas vietu tiesu sistēmā un Augstākās tiesas reorganizāciju, kā arī Tieslietu padomes darbību.

Savukārt Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa izveda topošos tiesnešus virtuālā ekskursijā pa Augstākās tiesas mājaslapu, parādot tajā sadaļas, kurās rajonu tiesneši varētu atrast darbam noderīgu informāciju – judikatūras klasifikatorus, Eiropas Cilvēktiesību tiesas latviski tulkotu spriedumu krātuvi, Eiropas Savienības tiesas aktuālo nolēmumu apkopojumus, informatīvos materiālus, konferenču materiālus, dažādus pētījumus u.c.

Noslēgumā topošie tiesneši noskatījās videofilmu par Senāta vēsturi un šodienu, apmeklēja Augstākās tiesas muzeju un vēsturisko Senāta zāli.

Augstākās tiesas apmeklējumu tiesneša amata kandidātiem organizēja Latvijas Tiesnešu mācību centrs topošo tiesnešu apmācības programmas ietvaros. Programmā piedalās tiesneša amata stažieri no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas, Zemgales priekšpilsētas, Latgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona tiesām, Rīgas rajona tiesas, Jelgavas tiesas, Jēkabpils, Tukuma, Dobeles un Ogres rajonu tiesām.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211