2.augustā tiesneša amata pienākumus beidz pildīt un pensijā dodas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senators Pēteris Opincāns – tiesnesis ar 31 gada stāžu tiesneša amatā.

Bijis Liepājas tiesas priekšsēdētājs, Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs, bet kopš 2000.gada – Augstākās tiesas tiesnesis: 12 gadus Krimināllietu tiesu palātā, kopš 2012.gada – Senāta Krimināllietu departamentā.

Pēdējos sešus gadus Pēteris Opincāns bija Tiesnešu disciplinārkolēģijas loceklis. Sakarā ar viņa aiziešanu no tiesneša amata izsludinātas šīs tiesnešu pašpārvaldes institūcijas locekļa vēlēšanas.

Par ilggadēju priekšzīmīgu, godīgu un radošu tiesneša amata pienākumu veikšanu Pēteris Opincāns apbalvots ar Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi, bet par mūža ieguldījumu tieslietu sistēmā – ar I pakāpes Goda zīmi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211