Jauno gadu sākot, izmaiņas Augstākās tiesas tiesnešu sastāvā Civillietu departamentā un Civillietu tiesu palātā.

Saskaņā ar Civillietu departamenta tiesnešu kopsapulces lēmumu tiesneses Anita Čerņavska un Ļubova Kušnire no Civillietu tiesu palātas pārceltas Civillietu departamenta tiesnešu amatā. Savukārt viņu vietā no 2.janvāra Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus uz laiku ne ilgāku par diviem gadiem pildīs Rīgas apgabaltiesas tiesneši Normunds Riņķis un Mairita Šķendere.

Anita Čerņavska 1988.gadā ieguvusi jurista specialitāti Latvijas Valsts universitātes Juridiskajā fakultātē. Kopējais darba stāžs tiesneša amatā 20 gadi – par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesi strādā kopš 2006.gada, pirms tam bijusi tiesnese Rīgas apgabaltiesā un Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā.

Ļubova Kušnire Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti absolvējusi 1978.gadā, 2010.gadā tajā ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē. Tiesu sistēmā – rajona prokuratūrā un Jelgavas rajona tiesā par tiesnesi un tiesas priekšsēdētāju – strādājusi 12 gadus, tad bijusi Juridiskās daļa vadītāja Jelgavas rajona padomē un Valsts ieņēmumu dienesta Zemgales muitas priekšnieka vietniece un Juridiskās pārvaldes priekšniece. 2006.gadā atgriezusies tiesneša amatā – Administratīvajā rajona tiesā un Administratīvajā apgabaltiesā, bet kopš 2010.gada – Augstākās tiesas tiesnese Civillietu tiesu palātā.  

Tiesnešu skaits Civillietu departamentā palielināts saskaņā ar Tieslietu padomes 2013.gada 11.novembra lēmumu, ar kuru no 2014.gada 1.janvāra mainīts tiesnešu kopskaits Augstākās tiesas departamentos un palātās, nosakot, ka no 53 Augstākās tiesas tiesnešiem 30 ir departamentu tiesneši un 23 – palātu tiesneši. Departamentos tiesnešu kopskaits palielināts par diviem tiesnešiem, vienlaikus samazinot tiesnešu skaitu palātās.

Tiesnešu skaita palielināšana Civillietu departamentā bija nepieciešama, jo tajā uzkrājies vislielākais lietu skaits. Savukārt Krimināllietu tiesu palātā, gatavojoties reorganizācijai un palātas darbības izbeigšanai ar 2014.gada 31.decembri, ir izveidojušās vakantas tiesnešu amata vietas, kas turpmāk netiks aizpildītas.

Vakantās Civillietu tiesu palātas tiesnešu amata vietas nolemts aizpildīt ar tiesnešu pienākumu izpildītājiem uz laiku, jo pastāvīgā darbā tiesnešus pieņemt nav iespējams. Saskaņā ar likumā „Par tiesu varu” noteikto tiesu sistēmas reorganizāciju Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas darbība tiks izbeigta ar 2016.gada 31.decembri.

Normunds Riņķis par tiesnesi strādā no 2000.gada, Rīgas apgabaltiesā – kopš 2011.gada. Mairitas Šķenderes tiesneša amata stāžs ir 20 gadi, Rīgas apgabaltiesā kopš 2009.gada.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211