Vakar, 15.oktobrī, spēkā stājās grozījums Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, kas paredz, ka turpmāk Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs būs viens no Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētājiem.

Līdz šim likumā bija noteikts, ka Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ir Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, un viņš ir kolēģijas priekšsēdētājs. Kad sakarā ar Augstākās tiesas struktūras izmaiņām priekšsēdētājam kopš 2014.gada vairs nav vietnieku, Saeima likuma „Par tiesu varu” pārejas noteikumos noteica, ka bijušais vietnieks turpina pildīt Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja pienākumus līdz savu četru gadu pilnvaru termiņa beigām. Pēteris Dzalbe, kurš bija Tiesnešu disciplinārkolēģijā ievēlēts un bija tās priekšsēdētājs kopš 2011.gada, darbu turpināja, taču novembrī viņa disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja pilnvaras beidzas.

Tiesnešu konferencei tuvākajā laikā būs Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā jāievēl Augstākās tiesas departamenta priekšsēdētājs, kurš būs arī kolēģijas priekšsēdētājs.

Tiesnešu disciplinārkolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas izskata lietas par rajonu (pilsētu) tiesu, zemesgrāmatu nodaļu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešu disciplinārajiem un administratīvajiem pārkāpumiem. Disciplinārkolēģijas sastāvā ir Augstākās tiesas departamenta priekšsēdētājs, četri Augstākās tiesas tiesneši, divi apgabaltiesu priekšsēdētāji, divi rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji un divi zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki. Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļus uz četriem gadiem ievēlē tiesnešu konference, aizklāti balsojot.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211