30.augustā Augstāko tiesu apmeklēja Šveices Federālās Augstākās tiesas ģenerālā sekretāra vietnieks Jacques Bühler, Lietuvas un Latvijas Tiesu administrācijas un Igaunijas Tieslietu ministrijas pārstāvji. Vizītes laikā viesi tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču un Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju Ervīnu Kušķi, kuri pastāstīja par videokonferences iekārtu izmantošanu tiesas ikdienas darbā.

Pārstāvji Latvijā ieradušies, lai apmeklētu divu dienu tiesu modernizācijas semināru Jūrmalas pilsētas tiesā Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros. Seminārā dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunu elektronisko pakalpojumu un citu mūsdienu tehnoloģiju, tai skaitā videokonferenču, iekārtu ieviešanu tiesu ikdienas darbā. Lietuvas Tiesu administrācijas pārstāvji un Igaunijas Tieslietu ministrijas pārstāvji dalījās savu valstu pieredzē moderno tehnoloģiju izmantošanā tiesas darbā. Šodien Baltijas valstu pārstāvji ziņoja par videokonferenču iekārtu uzstādīšanu un Latvijas pārstāvji demonstrēja to darbību. Notika arī videokonferences sesija starp Šveici un Baltijas valstīm.

Augstākajā tiesā ar skaņu un videokonferences iekārtām aprīkotas divas tiesas zāles. Tas kļuva iespējams pateicoties Latvijas un Šveices sadarbības projektam "Tiesu modernizācija Latvijā", ko īsteno Tiesu administrācija sadarbībā ar Augstāko tiesu un Ieslodzījumu vietu pārvaldi, izmantojot Šveices Konfederācijas padomes piešķirto finansējumu. Projekta ietvaros ar videokonferences iekārtām aprīkotas 47 Latvijas tiesas un 12 ieslodzījuma vietas – kopumā 312 zāles.