Augstākā tiesa apkopojusi Senāta nolēmumos paustās atziņas jautājumos par politiski represētās personas statusa noteikšanu personām, kuras cietušas komunistiskajā un nacistiskajā režīmā. Apkopojums sagatavots, jo lietas par politiski represētās personas statusa piešķiršanu joprojām tiek skatītas administratīvajās tiesās.

Senāta atziņās gūstams ieskats likuma normu piemērošanā, proti, kuros gadījumos represētās persona statuss pienākas un kuros gadījumos tas netiek piešķirts. Tāpat apkopojums būs noderīgs, lai gūtu ieskatu par pierādījumiem šāda rakstura lietās.

Senāta atziņu apkopojums sagatavots kā likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” komentārs. Nolēmumos atrodamās atziņas sakārtotas attiecīgi pēc likuma pantiem. Proti, norādīts attiecīgās tiesību normas teksts, bet pēc tam saistībā ar konkrēto tiesību normas interpretāciju un piemērošanu paustās tiesas atziņas.

Apkopojumā iekļauti nozīmīgākie Senāta nolēmumi laikā no 2005.gada aprīļa līdz 2019.gada novembrim.

Senāta atziņas sistematizēja Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieks Mag.iur. Aleksandrs Potaičuks. Apkopojums sagatavots sadarbībā ar Senāta Administratīvo lietu departamentu.

 

 Tiesu prakses apkopojumu “Politiski represētās personasskatiet Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Administratīvās tiesības

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211