Jau pirmajā studiju mēnesī ieskatīties vienā no prestižākajām juristu darba vietām un informāciju par tiesu sistēmu un tiesneša darbu dzirdēt no Augstākās tiesas priekšsēdētāja – šādu iespēju Augstākā tiesa piedāvā Latvijas augstskolu Juridisko fakultāšu un programmu studentiem. Otrdien, 22. septembrī to izmantoja pirmās pirmkursnieku grupas no biznesa augstskolas Turība un Rīgas Stradiņa universitātes.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, atceroties savu studiju gadu pirmo mācību praksi tiesā, atzina, ka būtu bijis labi to „drēbi aptaustīt” jau ātrāk, un jau ātrāk uzzināt, kas ir tiesa un tiesneša profesija. Priekšsēdētājs studentiem stāstīja par Latvijas trīspakāpju tiesu sistēmu, par savu tiesneša karjeras ceļu no rajona tiesas tiesneša amata līdz Augstākās tiesas priekšsēdētāja darbam. „Tiesneša profesija ir interesanta. Tā ir kā intelektuālās prāta spēles, kas tiesnesim jāspēlē ik dienu. Kā šaha spēlē, caur savu prātu izlaižot lielu daudzumu informācijas, jāatrod pareizais gājiens,” atzina I. Bičkovičs. Viņš studentiem stāstīja arī par interesantām praktiskām lietām, piemēram, tiesnešu, prokuroru un advokātu amata tērpiem un tiesas zāles izkārtojumu.

Studentu jautājumi Augstākās tiesas priekšsēdētājam bija visdažādākie – par smagāko tiesas prāvu viņa tiesneša darbā, par garākajām tiesu prāvām, kara tiesām un tiesnešu disciplinārlietām. Jautāja arī priekšsēdētāja domas, kurā augstskolā sagatavo labākus juristus, uz ko I. Bičkovičs atbildēja: „Tur, kur studenti labāk mācās.”

Pēc sarunas ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju studenti bija ekskursijā Augstākās tiesas muzejā un ielūkojās arī tiesu zālēs.

Uz tikšanos un ekskursiju Augstākajā tiesā pieteikušās arī vēl citas Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes un Biznesa augstskolas Turība topošo juristu grupas. To var paspēt izdarīt arī vēl citu augstskolu juristu grupas, jo Pirmkursnieku dienas Augstākajā tiesā turpināsies visu oktobri. Studentu grupām jāpiesakās un tikšanās laiks jāsaskaņo Komunikācijas nodaļā.

Pirmkursnieku dienas Augstākajā tiesa rīko pirmo reizi. To mērķis ir paplašināt topošo juristu izpratni un interesi par Latvijas tiesu sistēmu un ļaut ieskatīties vienā no interesantākajām un vienlaikus smagākajām juridiskajām profesijām - tiesneša amatā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211