Augstākās tiesas plēnums 3. martā apstiprināja Kalvi Torgānu par Senāta Civillietu departamenta senatoru, bet Rudīti Vīdušu par Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori. Par Augstākās tiesas tiesnešiem bez pilnvaru termiņa ierobežojuma Saeima K. Torgānu un R. Vīdušu apstiprināja 14. februārī.

R. Vīduša Augstākajā tiesā strādājusi jau 2004. gadā par Administratīvo lietu departamenta senatora palīdzi, bet kopš 2007.gada 1.februāra viņa bija Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora pienākumu izpildītāja, aizvietojot ilgstošā prombūtnē esošu senatoru. Senatore Jautrīte Briede, aicinot Rudīti Vīdušu nozīmēt Senāta Administratīvo lietu departamentā, uzsvēra, ka R. Vīduša sevi jau apliecinājusi kā profesionālu tiesnesi.

Savukārt juridisko zinātņu doktors Kalvis Torgāns vairumam Augstākās tiesas tiesnešu savulaik bijis pasniedzējs universitāte, lektors dažādos kursos, profesionāls autoritāte civiltiesību jomā. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns atzīmēja, ka darbs Senātā ir ne vien jauns izaicinājums pašam Kalvim Torgānam, bet arī svarīgs notikums Augstākajai tiesai un visai tiesu sistēmai. Arī Civillietu departamenta priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns vērtē, ka ar K. Torgāna ienākšana Senātā stiprināsies Civillietu departamenta darbaspējas. Gandarījumu par Augstākās tiesas Senāta stiprināšanu ar tik augstas raudzes profesionāli izteica arī Latvijas Republikas Ģenerālprokurors Jānis Maizītis un tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, kuri piedalījās Augstākās tiesas plēnumā.

Pats Kalvis Torgāns atzina, ka jūtas savādi, jo ilgus gadus bijis pasniedzējs citiem, bet nu kļuvis par mācekli, kam no tiesību teorijas jāpāriet uz tās praktisku pielietojumu. Viņš cer uz kolēģu senatoru atbalstu, apgūstot jauno pieredzi.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211