Piektdien, 10. jūnijā Augstāko tiesu apmeklēja Vācijas Augstākās Administratīvās tiesas zinātniskie līdzstrādnieki. Viņi kā klausītāji piedalījās divās Senāta Administratīvo lietu departamenta kopsēdēs, tikās ar Administratīvo lietu departamenta senatoriem, kā arī apmeklēja Augstākās tiesas muzeju.

Vācijā Augstākās Administratīvās tiesas zinātniskie līdzstrādnieki ir zemāku instanču administratīvo tiesu tiesneši, kuri uz laiku norīkoti darbam Augstākajā Administratīvajā tiesā.

Latvijā viņus uzņēma Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība. Zinātniskie līdzstrādnieki apmeklēja Administratīvo rajona tiesu Rīgā un Augstāko tiesu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211