Ņemot vērā Covid-19 inficēšanās skaita pieaugumu Latvijā un lai novērstu riskus tiesas apmeklētāju un personāla veselībai, Augstākās tiesas priekšsēdētājs apstiprinājis vadlīnijas tiesas darba organizācijai šajos apstākļos.

Saziņu ar personām Augstākā tiesa veic, izmantojot attālinātās saziņas iespējas (tālrunis, e-risinājumi, pasta pakalpojumi, pastkastītes vestibilā). Izņēmuma gadījumā, ja pakalpojumu nevar sniegt attālināti, apmeklētājus pieņem klātienē, ievērojot piesardzības pasākumus – iepriekš jāsaskaņo apmeklējuma laiks un jāievēro normatīvajos aktos noteiktās epidemioloģiskas drošības prasības (temperatūras mērīšana, distancēšanās, mutes un deguna aizsegu lietošana u.c.).

Tiesu lietas pamatā tiek skatītas rakstveidā vai attālināti. Ja tas nav iespējams un tiek organizēta tiesas sēde, jāievēro normatīvajos aktos noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības (mutes un deguna aizsegi, distance starp personām tiesas zālē un ārpus tiesas zāles, ievērots noteiktais maksimālais personu skaits telpā; nodrošināts pārtraukums ik pēc 2 stundām, izvēdinot tiesas zāli un telpā dezinficējot virsmas).

Publiski pasākumi un sanāksmes. Augstākā tiesa nerīko publiskus pasākumus un ekskursijas, ja vien Augstākās tiesas priekšsēdētājs, izvērtējot nepieciešamības un risku samērojamību, nav lēmis citādi. Augstākā tiesa neorganizē starpinstitucionālas sanāksmes klātienē un piedalās šādās sanāksmēs attālināti.

Sabiedrības informēšanai primāri izmanto Augstākās tiesas mājaslapu, Twiteri un Youtube kanālu. Izņēmuma gadījumos klātienes saziņu ar mediju pārstāvjiem Komunikācijas nodaļa organizē, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211