7. jūlijā Rīgas pilī Valsts prezidents Valdis Zatlers tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču.

Šī bija pirmā oficiālā prezidenta tikšanās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju pēc I. Bičkoviča stāšanās amatā. Prezidents apsveica jauno Augstākās tiesas priekšsēdētāju un vēlēja veiksmi un izdošanos.

Tikšanās laikā prezidents aicināja I. Bičkoviču uz sarunu par Augstākajai tiesai un visai Latvijas tiesu sistēmai aktuāliem jautājumiem. Amatpersonas pārrunāja likumprojektu par Tiesu iekārtu un tajā paredzētās Tieslietu padomes iespējamo modeli un darbību. Valsts prezidents īpašu uzmanību pievērsa paredzamajai Augstākās tiesas reformai. Prezidents sarunā pauda atbalstu idejai, ka Augstākajai tiesai nevajadzētu darboties kā apelācijas tiesu instancei, savukārt I.Bičkovičs pauda bažas par darbinieku likteni, ja šāda ideja tiks īstenota. Augstākās tiesas priekšsēdētājs arī norādīja, ka reformas īstenošanai nepieciešams lielāks finansējums un nopietnāka argumentācija.

Pārrunāti tika arī pēdējā laikā medijos aktualizētie atsevišķie likumprojekti, piemēram, Grozījumi Kriminālprocesa likuma 410. pantā, pievēršoties arī Augstākās tiesas vietai un lomai likumu jaunradē un attīstībā.

Valsts prezidentam interesēja Augstākās tiesas priekšsēdētāja viedoklis jautājumos par amatpersonu iecelšanas kārtību, lai šie procesi būtu sabiedrībai saprotamāki un radītu uzticēšanos, kā arī par valsts augstāko amatpersonu prēmēšanas sistēmas nepieciešamību un kārtību.

Valsts prezidents izteica vēlmi un gatavību arī turpmākām šādām sarunām ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju, lai gūtu informāciju un uzklausītu viedokli par aktualitātēm Augstākajā tiesā un tiesu sistēmā.

Valsts prezidenta un Augstākās tiesas priekšsēdētāja iepazīšanās tikšanās notika pēc Valsts prezidenta iniciatīvas. Tajā piedalījās arī Valsts prezidenta padomniece likumdošanas jautājumos Sandra Kukule, padomniece juridiskajos jautājumos Inese Lībiņa-Enger un Apžēlošanas dienesta vadītāja Elena Lodočkina.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211