Valsts prezidents Valdis Zatlers un Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 28.oktobra tikšanās laikā vienojās, ka aktualizējama diskusija par nepieciešamajiem uzlabojumiem tiesnešu apstiprināšanas kārtībā. Pēc Saeimas balsojuma, ar kuru Augstākās tiesas tiesneša amatā netika apstiprināts Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis Māris Vīgants, saasinājies jautājums par tiesnešu neatkarības nostiprināšanu.

Valsts prezidents un Augstākās tiesas priekšsēdētājs bija vienisprātis, ka jautājums aktualizējams un diskutējams, strādājot ar jauno Tiesu iekārtas likumprojektu, kas Saeimā atrodas jau kopš 2006.gada. Nepieciešams paātrināt likumprojekta virzību, līdz ar to risinot tiesu sistēmai aktuālus jautājumus, tai skaitā nostiprinot tiesu varas un tiesnešu neatkarību no iespējamas politiskas ietekmes.

Tikšanās laikā Augstākās tiesas priekšsēdētājs un Valsts prezidents pārrunāja arī jautājumu par Augstākās tiesas un tiesu sistēmas funkcionēšanu ierobežota budžeta apstākļos un budžeta samazinājuma ietekmi uz tiesas spriešanu. Valsts prezidents bija iepazinies ar Augstākās tiesas plēnuma lēmumu par Augstākās tiesas budžeta veidošanas principiem un ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju pārrunāja mēģinājumu iekļaut tiesnešu atalgojumu vienotajā valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzības sistēmā, kā arī līdzšinējo atalgojuma samazinājumu tiesnešiem.

Lai pārrunātu Augstākās tiesas un Latvijas tiesu sistēmas aktualitātes, Valsts prezidenta un Augstākās tiesas priekšsēdētāja tikšanās prezidenta pilī notiek vairākas reizes gadā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211