Latvijas Valsts proklamēšanas 91. gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā Augstākajā tiesā 17. novembrī uzstājās apvienotais Tiesu koris. Šī bija kora pirmā uzstāšanās.

Tiesu koris, kurā dzied tiesneši un tiesu darbinieki no Augstākās tiesas, Administratīvās apgabaltiesas, Rīgas apgabaltiesas, Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas, Zemesgrāmatas un prokuratūras, uz mēģinājumiem divreiz nedēļā sanāk kopš septembra. Ar kori strādā diriģentes Daiga Štube un Ivita Poriete.

Aizsākums kopīgai dziedāšanai bija jau pagājušajā gadā, kad pēc senatoru Jautrītes Briedes un Veronikas Krūmiņas ierosinājuma dziedātgribētāji Augstākajā tiesā apvienojās korī. Daiga Štube, toreiz tiesas darbiniece, arī dziedāja korī, pēc tam uzņēmās diriģentes pienākumus. Diemžēl kopdziedāšana apsīka, taču šoruden atjaunojās jaunā kvalitātē - Augstākās tiesas koris paplašinājās par apvienoto Tiesu kori, bet Daiga Štube atsāka studijas Latvijas Mūzikas akadēmijā Kordiriģēšanas nodaļā un uzņēmās kora vadību.

Savā pirmajā uzstāšanās pasākumā Tiesu koris dziedāja Latvijas valsts himnu, latviešu tautas dziesmas „Rīga dimd” un „Teici, teici valodiņa” Jāņa Cimzes apdarē un „Pūt, vējiņi” Andreja Jurjāna apdarē, un Imanta Kalniņa „Lilioma dziesmu”.

Valsts proklamēšanas svētkiem veltīts svinīgs pasākums Augstākajā tiesā ir ikgadēja tradīcija. Šogad tajā arī tika pasniegtas desmit Augstākās tiesas Izdienas nozīmes, ko saņem darbinieki, kas Augstākajā tiesā nostrādājuši 15 un 10 gadus.