Saskaņā ar Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula lēmumu par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā  Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājai senatorei Veronikai Krūmiņai un Senāta Administratīvo lietu departamenta senatorei, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesorei Dr. iur. Jautrītei Briedei.

Senatorēm piešķirta ordeņa trešā šķira, un viņas ieceltas par Triju Zvaigžņu ordeņa komandierēm.

Augstākie Latvijas valsts apbalvojumi pieškirti 67 sabiedrības pārstāvjiem. Triju Zvaigžņu ordenis – 35, Viestura ordenis – 21 un Atzinības krusts – 11.

Līdz šim trīspadsmit Augstākās tiesas tiesneši saņēmuši Triju Zvaigžņu ordeni, bet četri tiesneši un tiesas darbinieki – Atzinības krustu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211