Latvija arī turpmāk būs pārstāvēta Eiropas tiesnešu asociācijas mediācijai (GEMME) – 10.-13. maijā Parīzē notikušajā asociācijas Ģenerālajā Asamblejā, ievēlot jaunu valdi, tajā tika pārvēlēta Augstākās tiesas tiesneša pienākumu izpildītāja Zane Pētersone.

GEMMEs valdes un dalībvalstu pārstāvju sanāksmē tika ievēlēts jauns prezidents – Jaime O. Cardona Ferreira no Portugāles, kā arī viņa vietnieki. Valdes un dalībvalstu pārstāvju sēdēs un GEMME Ģenerālajā Asamblejā galvenie jautājumi bija saistīti ar asociācijas attīstību, plānotās aktivitātes, dalībnieku vīzijas par nepieciešamajiem GEMMEs darbības virzieniem, tostarp jaunu dalībvalstu piesaistīšanu, arī ārpus Eiropas robežām. Tika apspriesta arī nākamā sanāksme un konference Sofijā, Bulgārijā 2012. gada novembrī un GEMMEs 10 gadu jubilejas pasākumi 2013. gada decembrī Parīzē, Francijā.

Vienlaikus ar GEMME Ģenerālo Asambleju un valdes un dalībvalstu pārstāvju sēdēm notika arī simpozijs „Tiesas mediācijas perspektīva”.

Simpozijā tika aplūkota mediācijas funkcionēšana un ieviešana dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, īpašu uzmanību pievēršot tam, kā tiek ieviestas 2008. gada 21. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās prasības. Speciāli referāti bija veltīti mediācijas direktīvas pārņemšanas juridiskajiem un faktiskajiem aspektiem Francijā, Beļģijā, Ungārijā, Bulgārijā, Nīderlandē, Rumānijā, Lielbritānijā, Itālijā, Spānijā un Vācijā. Papildus dalībnieki noklausījās ziņojumu par mediācijas tiesisko regulējumu Krievijā, kurā arī no 2011. gada 1. janvāra ir spēkā Mediācijas likums un attiecīgi grozījumi Civilprocesa likumā.

Ievērojama simpozija daļa bija veltīta dalībvalstu pieredzes apmaiņai par labāko praksi, kas saistīta ar mediāciju komerclietās, krimināllietās un administratīvajās lietās. Pēc simpozija organizētāju lūguma arī Zane Pētersone prezentēja ziņojumu par mediācijas funkcionēšanu krimināllietās Latvijā. Mūsu valstī mediācija un tās regulējums krimināllietās, kuru piedāvā Valsts probācijas dienests, ir progresīva un var būt paraugs citām valstīm,- norāda tiesnese.

Simpozija dalībnieki bija no iepriekšminētajām valstīm, kā arī no Kanādas, Horvātijas, Igaunijas, Luksemburgas, Portugāles, Slovēnijas un Šveices.

Eiropas tiesnešu asociācijas mediācijai (Association of European Judges for Mediation/Groupement Europeen des Magistrats pour la Mediation (GEMME)) ir pēc Francijas tiesībām dibināta nevalstiska asociācija, kas apvieno Eiropas valstu tiesnešus, lai veicinātu mediācijas attīstību un piemērošanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211