Svinīgā pasākumā 16. februārī Augstākās tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam zvērestus nodeva četras notāres – Eva Igaune, Zane Ernštreite, Vineta Novicka un Kristīne Višinska.

Viņas zvērēja būt uzticīgas Latvijas valstij, godprātīgi un pēc labākās apziņas un pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, ievērot uzraudzības iestāžu un to amatpersonu norādījumus un rīkojumus, godīgi pildīt zvērināta notāra pienākumus, sargāt personu tiesiskās intereses, viņām uzticētās lietas un vērtības, un neizpaust amata noslēpumus, apzinoties, ka viņām par savu darbību jāatbild likuma priekšā.

Pēc zvēresta nodošanas A.Guļāns jaunajiem notāriem vēlēja pēc savas labākās sirdsapziņas un saskaņā ar likumu pildīt amata pienākumus un dotā zvēresta svinīgo solījumu.

Jaunuzņemtās notāres E.Igaune, Z.Ernštreite un K.Višinska iepriekš bijušas zvērinātu notāru palīdzes. Savukārt V.Novicka – LR Uzņēmuma reģistra Liepājas reģionālās nodaļas valsts notāre. Pirms zvēresta nodošanas viņas kārtoja notāru eksāmenu un pēc tam saņēma Latvijas Zvērinātu notāru padomes pozitīvu novērtējumu.