Ar lūgumu sniegt pieteikumu Satversmes tiesā par problēmām tiesnešu izdienas pensiju aprēķināšanā Tieslietu padomē ir vērsusies Rīgas apgabaltiesas tiesnese, kurai izdienas pensijas aprēķinā netiek ietverts advokāta amatā nostrādātais laiks, jo tas ir mazāks par 10 gadiem. Tieslietu padomes uzdevumā veicot šī jautājuma izpēti, Tieslietu ministrija secinājusi, ka tiesneses identificētā problēma pastāv, tāpēc piedāvā virzīt grozījumus Tiesnešu izdienas pensiju likumā, svītrojot norādi par desmit gadu termiņu.

Tieslietu padome nolēma šobrīd nevērsties ar pieteikumu Satversmes tiesā, bet atbalstīt Tieslietu ministrijas iniciatīvu grozījumiem Tiesnešu izdienas pensiju likumā.

 

Citi jautājumi

Tieslietu padomes sēdē uzklausīta informācija par Tieslietu ministrijas un Augstākās tiesas virzītajām budžeta prioritātēm nākamajiem trīs gadiem, kā arī apspriesti jautājumi, kas varētu būt Latvijas Tiesnešu 1.novembra konferences darba kārtībā.

Jautājumi Tieslietu padome skatīja 2019.gada 1.jūlija sēdē. Informāciju par visiem sēdē pieņemtajiem lēmumiem un skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211