Tieslietu padome apstiprināja kārtību, kādā tieslietu ministrs sagatavo un Tieslietu padomes sēdē tiek izskatīts priekšlikums par Siguldas tiesas un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnešu pārcelšanu darbā citā tiesā līdz ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas un Siguldas tiesas pievienošanu citai tiesai.

Iepriekšējā sēdē Tieslietu padome pieņēma lēmumu par izmaiņām tiesnešu skaita sadalījumā rajonu (pilsētu) tiesās atbilstoši grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem veiktas izmaiņas Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā ietilpstošo rajona (pilsētu) tiesu sarakstā, ar 2015.gada 1.martu Rīgas pilsētas Centra rajona tiesu un Siguldas tiesu pievienojot citām tiesām.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 1.decembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211