2.martā notiks Latvijas tiesnešu neklātienes konference, lai elektroniskās vēlēšanās ievēlētu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pārstāvi no Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnešu vidus.

Tieslietu padome apstiprināja 2.marta e-Konferences organizēšanas un nories plānu. Tajā paredzēts, ka no 23.līdz 25.februārim notiks kandidātu izvirzīšana, 25.–26.februārī būs iespēja uzdot jautājumus kandidātiem, tad tiesneši saņems individuālos kodus un paroles, lai 2.martā varētu piedalīties elektroniskajā balsošanā.

Par e-Konferences vadītāju Tieslietu padome noteica Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāju Dainu Treiju, par sekretāri – Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi Jolantu Līvenu.

Tieslietu padome arī noteica balsu skaitīšanas komisiju. Tajā strādās Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece Žanna Zujeva, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas vietniece Doloresa Bambere un Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētājas vietniece Gunta Sokolova.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pārstāvja vēlēšanas jāorganizē, lai sakarā ar Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas likvidāciju kā pārstāvi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā bijušā palātas tiesneša Ervīna Kušķa vietā ievēlētu Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesi.

Tiesnešu konferences darbā ar balsstiesībām piedalās Augstākās tiesas tiesneši, apgabaltiesu tiesneši, rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši un zemesgrāmatu nodaļu tiesneši.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211