Ministru kabinets apstiprinājis Latvijas pārstāvjus Eiropas Savienības (ES) Pamattiesību aģentūras valdes locekļa un viņa aizstājēja amatā uz nākamajiem pieciem gadiem.

ES Pamattiesību aģentūras valdes locekļa amatā apstiprināts Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs, valdes locekļa aizstājēja amatā – Tieslietu padomes sekretariāta padomniece Dace Šulmane.

Izvirzīto nominantu izvērtēšanu veica Tieslietu ministrijas darba grupa, kas izveidota pārstāvju starptautiskajās institūcijās izvirzīšanas procesa koordinēšanai.

Tieslietu padomes sekretariāta padomniece tiesību zinātņu doktore Dace Šulmane ilgus gadus praktiski darbojusies cilvēktiesību un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā – strādājusi Naturalizācijas pārvaldē un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātā, ir Rīgas Vācu kultūras biedrības priekšsēdētāja. Augstākajā tiesā Dace Šulmane strādā kopš 2016.gada. 

 

  • Par ES Pamattiesību aģentūru (The European Union Agency for Fundamental Rights – FRA)

Aģentūra kā neatkarīga institūcija ir izveidota 2007.gadā, tās galvenā mītne atrodas Vīnē.

Tā konsultē un sniedz atbalstu Eiropas Savienības iestādēm un dalībvalstu valdībām un institūcijām pamattiesību jautājumos par diskrimināciju, tiesu iestāžu pieejamību, rasismu un ksenofobiju, datu aizsardzību, cietušo tiesībām un bērnu tiesībām un citiem jautājumiem.

Katra dalībvalsts ES Pamattiesību aģentūras valdē ieceļ vienu neatkarīgu personu. Vienlaikus atbilstoši Regulai katru valdes locekli var pārstāvēt viņa aizstājējs.

2022.gadā tika pieņemta Padomes regula (ES) 2022/555, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.168/2007 par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras izveidošanu. Līdz ar to kopš 2022. gada ir veikti nopietni uzlabojumi aģentūras funkciju nostiprināšanā un darbības modelī.

Vairāk par aģentūru – skatīt šeit

 

  • Par Latvijas pārstāvjiem aģentūrā

2007.–2012. Valdes locekle Ilze Brands-Kehre, aizstājējs – Mārtiņš Mits

2012.–2017. Valdes locekle Anete Erdmane, aizstājēja – Solvita Olsena

2017.–2022. Valdes loceklis Mārtiņš Paparinskis, aizstājēja – Dace Mita