Uzklausot Tieslietu ministrijas informāciju, Tieslietu padome atbalstīja Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas un Kurzemes rajona tiesas reorganizāciju. Reorganizācijas plāns paredz organizatoriski pievienot Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darbības teritoriju Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesai, izveidojot tiesu ar, iespējams, jaunu nosaukumu. Reorganizāciju paredzēts veikt līdz nākamā gada 1.februārim.

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina un Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone skaidroja, ka tiesu reorganizācija, tās apvienojot, bija paredzēta, taču vēlākā termiņā. Jautājums aktualizējies saistībā ar izveidojušos situāciju konkrētajās tiesās, kas šobrīd ir bez priekšsēdētājiem. Tiesu apvienošanas mērķis ir tiesnešu noslodzes izlīdzināšana, tiesnešu specializācijas un nejaušības principa lietu sadalē nodrošināšana, kā arī tiesvedības ilguma izlīdzināšana. Abas šīs tiesas šobrīd ir tā sauktās nelielās tiesas, jo tiesnešu skaits ir divreiz mazāks, salīdzinot ar citām Rīgas apgabala tiesām: Kuzemes rajona tiesā ir 12 tiesneši (apstiprinātas 14 tiesnešu vietas), Zemgales priekšpilsētas tiesā – 14 tiesneši.

Tiesu pārstāvji, kas bija ieradušies uz Tieslietu padomes sēdi, atzina, ka viņi principā neiebilst tiesu reorganizācijai, taču norādīja uz nepietiekamu komunikāciju ar reorganizējamo tiesu tiesnešiem un darbiniekiem – pirmām kārtām viņiem nepieciešama plašāka informācija un skaidrojums par reformām, kas viņus skars. Tieslietu ministrijas pārstāve solīja pēc Tieslietu padomes akcepta reorganizācijai doties uz tiesām un tikties ar tiesnešiem un darbiniekiem.

 

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 28.novembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211