Tieslietu padome atbalstīja Saeimā uz 2.lasījumu sagatavotos grozījumus likumā “Par tiesu varu” un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, kas saistīti ar tiesnešu imunitātes atcelšanu administratīvo pārkāpumu lietās un tiesnešu atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas, ja pret tiesnesi ierosināta disciplinārlieta par pārkāpumu, kas nav savienojams ar tiesneša statusu.

Tieslietu padome piekrīt, ka tiesnesim var piemērot administratīvos sodus, drīkst aizturēt administratīvā kārtā un drīkst piemērot piespiedu atvešanu. Tieslietu padome arī piekrīt, ka administratīvais sods neatbrīvo tiesnesi no viņa rīcības ētiskuma izvērtēšanas atbilstoši disciplināratbildības procedūrām.

Taču Tieslietu padome neatbalsta disciplinārsoda uzlikšanas noilguma termiņa pagarināšanu no diviem līdz četriem gadiem pēc disciplinārā vai administratīvā pārkāpuma izdarīšanas dienas.

Tieslietu padome arī norāda, ka grozījumiem likumos par tiesneša imunitātes atcelšanu administratīvo pārkāpumu lietās jāstājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likuma darbības sākumu, kad vairs nebūs paredzēta sankcija – administratīvais arests.

Jautājumu Tieslietu padome skatīja 2019.gada 25.novembra sēdē. Informāciju par visiem skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211