Tieslietu padome uzdeva Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnešiem Inetai Ozolai, Mārai Katlapai, Dacei Jansonei un Arnim Dunduram no 2017.gada 1.janvāra pildīt tiesneša amata pienākumus Rīgas apgabaltiesā.

Atbilstoši likuma „Par tiesu varu” pārejas noteikumu 74.2 punktam Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja  un tieslietu ministra kopīga priekšlikuma uzdod Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesim, kurš līdz ar attiecīgās Augstākās tiesas palātas darbības termiņa beigām nav pārcelts Augstākās tiesas departamenta tiesneša amatā, pildīt tiesneša pienākumus citā apelācijas instances tiesā.

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta darbību beidz šā gada 31.decembrī.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 28.novembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211