Par Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama priekšsēdētāju turpmākajiem pieciem gadiem Tieslietu padome iecēla tiesnesi Guntaru Ploriņu, bet par Rēzeknes tiesu nama priekšsēdētāju Staņislavu Linkeviču.

Abi Administratīvās rajona tiesas tiesu namu priekšsēdētāji ir ar pieredzi tiesnešu darbā un ir tiesu namu priekšsēdētāji kopš to izveidošanas.

Tieslietu padome amatā iecēla arī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieci – turpmākos piecus gadus darbu šajā amatā turpinās tiesnese Doloresa Bambere.

Tieslietu padome neatbalstīja Tieslietu ministrijas priekšlikumu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša pienākumu pildīšanas uzdošanu tiesneša pagaidu prombūtnes laikā Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnesei Žannai Gaigalei-Prudņikovai.

Jautājumu Tieslietu padome skatīja 2020.gada 10.februāra sēdē. Informāciju par visiem skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211