Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā Tieslietu padome iecēla tiesnesi Elfu Dribu. Vienlaikus viņa būs arī apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja.

Savukārt tiesnese Ilze Andruškina iecelta Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā.

Tiesu priekšsēdētāju vietnieki amatā tiek iecelti uz pieciem gadiem.  

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 27.aprīlī

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211