Tieslietu padome 3.jūlijā par Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāju iecēla tiesnesi Allu Šilovu, par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāju - tiesnesi Signi Grīnbergu. Abas tiesu priekšsēdētājas amatos ieceltas uz pieciem gadiem.

Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka un Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja amatā turpmākajiem pieciem gadiem Tieslietu padome iecēla tiesnesi Didzi Aktumani.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 3.jūlijā

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv