Tieslietu padome 21.septembrī sasauc Tiesnešu neklātienes konferenci, lai elektroniski pārvēlētu Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekli no Senāta Krimināllietu departamenta senatoru vidus.  

Tiesnesis no Senāta Krimināllietu departamenta jāpārvēl, jo senators Pēteris Opincāns, kurš ir Tiesnešu disciplinārkolēģijas loceklis, 2.augustā beidz pildīt tiesneša amata pienākumus un dodas pensijā.

Par Tiesnešu neklātienes konferences vadītāju Tieslietu padome noteica Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāju Adriju Buliņu, par sekretāri – Rīgas rajona tiesas tiesnesi Kristiānu Grosfogeli.

Balsu skaitīšanas komisijas sastāvā Rīgas rajona tiesas tiesnese Ināra Zariņa, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Irina Norkusa un Rēzeknes tiesas tiesnese Silvija Saleniece.

Saskaņā ar Tieslietu padomes apstiprināto konferences organizēšanas plānu Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļa amata kandidāti jāizvirza līdz 6.septembrim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211