Administratīvajā rajona tiesā ir izveidojusies tiesneša amata vakance, uz ko saskaņā ar Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu konkursa nolikumu jāizsludina konkurss, ja tiesas priekšsēdētājs sniedz viedokli, ka vakance ir aizpildāma. Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja lūdza atlikt jautājumu par vakances aizpildīšanu, jo šobrīd norit divi konkursi uz divām vakantām tiesneša amata vietām Administratīvajā apgabaltiesā, uz kurām pieteikušies rajona tiesas tiesneši. Priekšsēdētājas ieskatā, būtu lietderīgi jautājumu par Administratīvās rajona tiesas vakanto amata vietu aizpildīšanu lemt kopsakarā ar visu trīs vakanču aizpildīšanu, jo tā būtu iespējams racionālāk un efektīvāk organizēt jauno tiesnešu apmācību. Priekšsēdētāja rosināja jautājumu par Administratīvās rajona tiesas noslodzi, kā arī nepieciešamo tiesnešu skaitu tiesā pārskatīt pēc sešiem mēnešiem vai nākamā gada sākumā.

Daļa Tieslietu padomes locekļu uzskatīja, ka nav pareizi turēt vakantu tiesneša amata vietu laikā, kad lietu izskatīšanas termiņi pirmās instances tiesās, arī Administratīvajā rajona tiesā, ir pietiekami ilgi. Priekšsēdētājas priekšlikums neguva klātesošo balsu vairākuma atbalstu.

Tieslietu padome lēmumu pieņēma 7.maija sēdē

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211