Līdz februāra beigām Eiropas tiesneši jau ceturto reizi piedalās vienotā elektroniskā aptaujā, paužot savu viedokli par dažādiem tiesu neatkarības aspektiem.

Kā norādījis ENCJ prezidents Filipo Donati (Filippo Donati), šādas aptaujas rīkošana 2022.gadā ir īpaši nozīmīga, “ņemot vērā pašreizējos notikumus tiesu neatkarības jomā vairākās Eiropas valstīs, kā arī  Covid-19 pandēmijas iespējamo ietekmi”.

Aptaujas dati tiek analizēti un tālāk izmantoti gan Eiropas līmeņa pētījumu (EU Justice Scoreboard), gan dalībvalstu tiesu politikas dokumentu izstrādē.

Iepriekšējā Eiropas tiesnešu neatkarības aptauja notika 2018.gadā, un tajā piedalījās gandrīz 11 000 tiesneši no 27 tiesu sistēmām.

 

Informāciju sagatavoja

Tieslietu padomes sekretariāta padomniece Dace Šulmane