Sabiedrības aptauju rezultāti par uzticēšanos valsts un sabiedriskajām institūcijām pēdējos gados uzrāda pozitīvas tendences attiecībā uz arvien lielāku sabiedrības uzticēšanos tiesām.

2016.gada decembrī tiesām pilnībā vai drīzāk uzticējās 37,8%, 2017.gada decembrī – 38, 6%, savukārt jaunākais pētījums norāda, ka 2018.gada decembrī tiesām uzticas 43,5% aptaujāto iedzīvotāju.

Pētījumu centrs SKDS ik gadu decembrī veic nacionāli reprezentatīvu aptauju (respondentu skaits ap 1000), kurā, veicot tiešās intervijas respondentu dzīvesvietās, tiek noskaidrota sabiedrības uzticēšanās dažādām institūcijām. Salīdzinājumam: pārējiem valsts varas atzariem – izpildvarai (Ministru kabinetam) 2018.gada decembrī pilnībā vai drīzāk uzticas 21,4%, bet likumdevējam (Saeimai) – 18,2% Latvijas iedzīvotāju.

 

Informāciju sagatavoja

Dace Šulmane, Tieslietu padomes sekretariāta padomniece