Atbalsta tiesu budžeta pieprasījumu 2013. gadam

Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas apkopoto apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu budžetu, kā arī Augstākās tiesas prezentēto budžeta pieprasījumu 2013. gadam.

Apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu budžeta pieprasījums 2013. gadam ir par 8% jeb 2 256 099 latiem lielāks nekā 2012. gadā plānotais. Budžeta palielinājums paredzēts divām pozīcijām: izdevumiem, kas saistīti ar Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas pārvietošanu uz citām telpām, kā arī tiesu darbinieku mēnešalgas palielināšanai par 40 latiem un tiesu darbinieku apdrošināšanai.  

Arī Augstākās tiesas budžeta pieprasījumā 2013. gadam paredzēts palielinājums divās pozīcijās: atjaunots kopš 2008. gada apturētais finansējums tiesu prakses pētījumiem, 2013. gadā tam piešķirot 10 000 latu, kā arī 25 986 latus liels finansējums piešķirts Tieslietu padomes darbības nodrošinājumam un 4000 EUR dalības maksai Eiropas Tieslietu padomju tīkla organizācijā.  

 

Rosina palielināt rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu un darbinieku skaitu Rīgas apgabaltiesas teritorijā

Tieslietu padome ierosināja par piecām amata vietām palielināt tiesnešu skaitu Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā esošajām rajonu (pilsētu) tiesām, kā arī atbalstīja Tieslietu ministrijas priekšlikumu atbilstoši tiesnešu skaitam palielināt tiesu darbinieku skaitu.

Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā esošo vispārējās jurisdikcijas rajona (pilsētu) tiesu noslodze pārsniedz citu apgabaltiesu darbības teritorijā esošo tiesnešu noslodzi. 2011. gadā saņemto lietu skaits uz vienu apstiprināto tiesneša amata vietu Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā esošajās vispārējās jurisdikcijas rajona (pilsētu) tiesās bija šāds: Ogres rajona tiesā - 633, Rīgas rajona tiesā - 512, Siguldas tiesā - 497, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā - 464, Latgales priekšpilsētas tiesā - 448, Kurzemes rajona tiesā - 414, Vidzemes priekšpilsētas tiesā - 400, Ziemeļu rajona tiesā - 362, Centra rajona tiesā - 355, Jūrmalas pilsētas tiesā - 332 lietas. 2012. gadā, ņemot vērā grozījumus procesuālajos likumos, lietu skaits rajonu (pilsētu) tiesās ir vēl lielāks.

Kopējais tiesnešu skaits apgabaltiesās šobrīd ir 134 tiesneši, rajonu (pilsētu) tiesās un to sastāvā ietilpstošajās Zemesgrāmatu nodaļās - 395 tiesneši.

 

Apstiprina Tiesnešu elektroniskās konferences plānu, vadītājus un balsu skaitīšanas komisiju

Lai pārvēlētu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju jaunā sastāvā, 21. septembrī notiks elektroniskā Tiesnešu konference. Tieslietu padome apstiprināja konferences organizēšanas un norises plānu, kā arī izraudzīja konferences vadītāju un sekretāru, un balsu skaitīšanas komisiju.

Saskaņā ar apstiprināto plānu 13.-17. septembrī tiesneši elektroniski izvirzīs Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas kandidātus, 18.-19. septembrī būs iespēja elektroniski uzdot kandidātiem jautājumus. 20. septembrī tiesām un zemesgrāmatu nodaļām elektroniski nosūtīs individuālos kodus un paroles, ko tiesneši savā tiesā izlozēs. 21. septembrī notiks elektroniskā balsošana un rezultātu apkopošana un apstiprināšana.

Par elektroniskās konferences vadītāju Tieslietu padome apstiprināja Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi Sanitu Rūtenu Laizāni, par sekretāri - Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieces vietnieci Ilzi Ieviņu. Balsu skaitīšanas komisijā apstiprināja Valmieras rajona tiesas priekšsēdētāju Induli Konošenoku, Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieku Gunāru Siliņu un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieci Žannu Zujevu.

 

Nevirza priekšlikumu par tiesneša Strazdu atbrīvošanu no amata veselības stāvokļa dēļ

Izskatot Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja Ziedoņa Strazda iesniegumu par atbrīvošanu no tiesneša amata veselības stāvokļa dēļ, Tieslietu padome nolēma šādu priekšlikumu Saeimai nevirzīt.

Tieslietu padome atzina, ka ārstējošā ārsta sniegtā informācija par tiesneša pašreizējo veselības stāvokli nav pietiekama viņa atbrīvošanai no amata veselības stāvokļa dēļ. Ir nepieciešams Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu komisijas atzinums par neiespējamību turpināt tiesneša darbu veselības stāvokļa dēļ.

 

Atbalsta atkārtotu tiesu priekšsēdētāju iecelšanu amatā

Tieslietu padome atbalstīja tiesneses Ivetas Krēvicas atkārtotu iecelšanu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas amatā un tiesneses Anitas Simsones atkārtotu iecelšanu Kuldīgas rajona tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem.

Īpaši izveidota komisija iepriekš bija izvērtējusi katras kandidātes iesniegto pieteikumu un tiesas darbības attīstības koncepciju, par kandidāti sniegtās atsauksmes, tiesnešu un tiesas darbinieku aptaujas rezultātus, kā arī mutiskās intervijas rezultātus un atzinusi, ka Ivetas Krēvicas un Anitas Simsones kandidatūras ir piemērotas atkārtotai virzīšanai tiesu priekšsēdētāju amatam.

 

Tiesnešu karjeras jautājumi

Tieslietu padome sniegs priekšlikumu Saeimai par Rīgas apgabaltiesas tiesneses Ivetas Melderes pārcelšanu rajona (pilsētas) tiesas tiesneses amatā un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneša Ulda Dangas pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā. Vienlaikus Tieslietu padome nosacīja pēc Saeimas lēmuma Ivetai Melderei tiesneša pienākumus pildīt Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā, bet Uldim Dangam Rīgas apgabaltiesā. Abi tiesneši piekrīt pārcelšanai, pozitīvu atzinumu devusi arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

Tieslietu padome uzdeva Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesei Agnesei Veitai pildīt Rīgas apgabaltiesas tiesneša pienākumus tiesneša pagaidu prombūtnes laikā.  

Tiesnese Sandra Breča pārcelta tiesneša amatā no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas uz Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211