Lai turpinātu Rīgas rajona tiesas efektivizāciju, mazinātu ilgstošo noslodzi un nodrošinātu lietu izskatīšanas termiņu ievērošanu tiesā, kā arī nodrošinātu normālus darba apstākļus tiesnešiem un darbiniekiem, efektīvi izmantojot tiesu telpas, Tieslietu padome piekrita Rīgas rajona tiesas priekšsēdētājas lūgumam pārcelt Rīgas rajona tiesas ietvaros vienu vakanto tiesneša amata vietu no Rīgas un Jūrmalu.

Amata pienākumus Rīgas rajona tiesā Jūrmalā piekritusi veikt tiesnese Kristiāna Grosfogele, un Tieslietu padome pieņēma lēmumu par tiesneses pārcelšanu.

Pēc pārcelšanas tiesnešu izvietojums Rīgas rajona tiesā ir šāds: Rīgā – 14, Siguldā – 5, Jūrmalā – 11.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211