Pirmdien, 19. decembrī, Tieslietu padome rakstveida procesā nolēma pārcelt vakanto tiesneša amata vietu no Rīgas rajona tiesas Rīgā uz Rīgas rajona tiesu Jūrmalā ar 2023. gada 2. janvāri.

Vakances pārcelšana nodrošinās pilnvērtīgu tiesas sastāva darbu, kas nav iespējams telpu trūkuma dēļ Rīgas rajona tiesas ēkā Rīgā, Aiviekstes ielā 6, kā arī uzlabos tiesas darba organizāciju.

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu”, Tieslietu padomes funkcijās ietilpst lemt par vakantās tiesneša amata vietas pārcelšanu tiesas darbības teritorijas ietvaros.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380