Tieslietu padome 27. februāra sēdē, kas notika rakstveida procesā, pieņēmusi vairākus lēmumus tiesnešu karjeras jautājumos.

Atbalsta tiesu priekšsēdētāju un vietnieku iecelšanu

Tieslietu padome atbalstīja Eduarda Veisa iecelšanu Balvu rajona tiesas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem un Alberta Kokina iecelšanu Jelgavas tiesas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem. Abu tiesas priekšsēdētāju kandidatūras atbalstītas atkārtoti – Eduards Veiss Balvu tiesu vada jau kopš 1986. gada, bet Alberts Kokins Jelgavas tiesu kopš 1995. gada.

Atbalstīta arī Jelgavas tiesas tiesneses Līgas Ašmanes iecelšana Jelgavas tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā uz pieciem gadiem. Arī šī kandidatūra atbalstīta atkārtoti – Līga Ašmane Jelgavas tiesas priekšsēdētāja vietnieces amatā ir kopš 2002. gada.

Lemj par tiesnešu pārcelšanu

Ar Tieslietu padomes lēmumu tiesnese Dina Suipe ar 11. martu tiek pārcelta tiesneša amatā no Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama uz Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesu.

Tieslietu padome arī atbalstījusi Augstākās tiesas tiesneses Dainas Treijas lūgumu apstiprināt viņu rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā un noteikusi pēc apstiprināšanas Saeimā par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi pildīt tiesneša pienākumus Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā.

Tiesnese bija pieteikusies konkursā uz vakanto tiesneša amata vietu Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā, savu pieteikumu pamatojot ar izmaiņām ģimenes apstākļos un paredzamo dzīvesvietas maiņu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211