Limbažu rajona tiesu arī turpmākos piecus gadus vadīs Aija Miķelsone, Gulbenes rajona tiesu – Gunta Gulbinska un Madonas rajona tiesu Aldis Stienis – atbalstu šīm kandidatūrām izteikusi Tieslietu padome.

Visi kandidāti ir ar ilgu tiesneša darba stāžu un tiesas vadītāja pieredzi. Aija Miķelsone Limbažu rajona tiesas priekšsēdētājas amatā, atkārtoti ievēlot, ir kopš 1986. gada, Gunta Gulbinska Guļbenes rajona tiesu vada kopš 1987. gada, Aldis Stienis Madonas rajona tiesu – kopš 1993. gada.

Šie bija vienīgie kandidāti, kas pieteicās izsludinātajā konkursā uz šo rajona tiesu priekšsēdētāju amatu.

 

Nosaka tiesas, kurās tiesneša pienākumus pildīs jaunie tiesneši

Tieslietu padome noteica tiesnesei Karīnai Kravecai pildīs tiesneša pienākumus Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā, tiesnesei Inesei Biteniecei – Rīgas rajona tiesā, Maritai Miķelsonei – Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.

Tiesneses rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā ieceltas ar Saeima 7. marta lēmumiem.

 

Pārceļ tiesnesi uz Dobeles rajona tiesu

Tieslietu padome nolēma pārcelt tiesnesi Ilutu Kovaļovu tiesneša amatā no Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas uz Dobeles rajona tiesu.

Tiesnese bija pieteikusies konkursā uz vakanto tiesneša amata vietu Dobeles rajona tiesā, vēlmi mainīt tiesu pamatojot ar iespēju strādāt tuvāk savai dzīvesvietai.

 

Visus tiesnešu karjeras jautājumus Tieslietu padome izskatīja rakstveida procedūrā 25. martā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211