Tieslietu padome 30.marta sēdē apstiprināja Ģenerālprokurora amata kandidātu konkursa, vērtēšanas kārtības un kritēriju nolikumu, un tiks izsludināta amata kandidātu pieteikšanās konkursā. Pieteikšanās laiks – 15 darba dienas pēc sludinājuma publicēšanas.

Līdz ar motivētu pieteikuma vēstuli un citiem noteiktas prasības apliecinošiem dokumentiem amata kandidātam jāiesniedz arī prokuratūras attīstības koncepcija, kas tiks publicēta Augstākās tiesas mājaslapā Tieslietu padomes sadaļā, kā arī Latvijas Vēstneša portālā.

Kandidāti, kas būs saņēmuši pozitīvu atzinumu par atbilstību likumā “Par valsts noslēpumu” noteiktajām prasībām, tiks uzklausīti Tieslietu padomes sēdē. Tieslietu padome vērtēs kandidātu reputāciju, prokuratūras attīstības koncepciju, darba pieredzi un izglītību, darba organizācijas, vadības un komunikācijas prasmes, svešvalodu zināšanas, dalību profesionālās izglītības pasākumos, darbību zinātniskajā vai akadēmiskajā jomā, kā arī aktivitātes ārpus darba jautājumos, kas saistīti ar prokuratūras kompetenci.

Saeimai iecelšanai ģenerālprokurora amatā tiks virzīts kandidāts, kurš būs saņēmis Tieslietu padomes locekļu balsu vairākumu.

Priekšlikumu par ģenerālprokurora iecelšanu amatā Tieslietu padomei jāiesniedz Saeimai ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms ģenerālprokurora pilnvaru termiņa beigām. Pašreizējā ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera pilnvaru termiņš beidzas 11.jūlijā.

Informāciju par visiem Tieslietu padomes 30.marta sēdē pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211