Tieslietu padome atbalsta tiesības tiesnesim saglabāt amatu, kandidējot Saeimas vēlēšanās. Amatu būtu jāatstāj tikai tad, ja tiesnesis ir ievēlēts Saeimā.

Saeimas Juridiskā komisija bija lūgusi Tieslietu padomes viedokli par ierosinātajiem grozījumiem Saeimas vēlēšanu likumā, tādēļ jautājums tika skatīts Tieslietu padomes 27. janvāra sēdē. Kaut arī Tieslietu padomes funkcijās neietilpst paust viedokli par konkrētiem likumprojektiem, šajā gadījumā, ņemot vērā jautājuma nozīmi un saistību ar tiesu sistēmu, tiesnešu sociālpolitiskajām tiesībām un garantijām, Tieslietu padome uzskatīja par iespējamu un nepieciešamu diskutēt un paust savu viedokli.

Tieslietu padome uzskata, ka cilvēktiesības ierobežojošs un bez pietiekama pamata ir līdzšinējais likuma regulējums, kas nosaka tiesneša pienākumu, kandidējot Saeimas vēlēšanās, atstāt amatu. No cilvēktiesību viedokļa šāds ierobežojums ir nepamatots un nesaprotams. Tieslietu padome norāda, ka tiesneša, kas kandidētu Saeimas vēlēšanās, spēju objektīvi un pilnvērtīgi pildīt pienākumus nodrošina procesuālie likumi, tai skaitā tiesneša noraidīšanas un pašatstatīšanas institūts.

Apspriežot Saeimas iesniegtos materiālus, sēdē izteiktos viedokļus un atzinumus, Tieslietu padome ar balsu vairākumu pieņēma lēmumu atbalstīt tiesneša tiesības saglabāt amatu, kandidējot Saeimas vēlēšanās.

Jautājums par prasību tiesnesim atstāt amatu, kandidējot Saeimas vēlēšanās, aktualizējās 10. Saeimas vēlēšanās, kad no kandidātu saraksta tika svītrota tiesnese, jo viņa nebija atstājusi tiesneša amatu. Tiesnese vērsās Administratīvajā tiesā, kas savukārt šo jautājumu nodevusi izvērtēšanai Satversmes tiesā.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211