Ātrākas un efektīvākas informācijas apmaiņa kriminālprocesā, administratīvā pārkāpuma procesā, administratīvajā procesā tiesā un civilprocesā ir izvirzīta kā mērķis elektroniskās (e-lietas) programmai, un tā virzīta uz šo procesu elektronizēšanu. 2021.gadā plānota e-lietas ieviešana administratīvajā procesā un kriminālprocesā.

Uzklausot tiesu pārstāvju bažas par e-lietas nepārdomāto izstrādi un ieviešanu, iepazīstoties ar Tieslietu ministrijas prezentāciju par projekta gaitu, Tieslietu padome aicina Saeimu atlikt e-lietas ieviešanu. Tieslietu padome uzskata, ka nepārdomāta e-lietas virzība, bez iespējamo risku izvērtējuma, nepieciešamā tehnoloģiskā un finansiālā nodrošinājuma var būtiski apgrūtināt tiesu darbu.

Tieslietu padome lēmumā norāda, ka, pirms ieviest e- lietu, ir jāizpilda Valsts kontroles revīzijas ziņojumā ietvertie ieteikumi e-lietas programmas pārvaldībā.

Visām iesaistītajām institūcijām ir jānodrošina visi nepieciešamie tehniskie risinājumi un ir jāizstrādā pilnībā funkcionējošs programmu nodrošinājums. E-lieta ieviešama vien tad, kad šis nodrošinājums ir pilnībā pārbaudīts testa režīmā. Programmatūras izstrādē un testēšanā speciālistiem jāsadarbojas ar tiešajiem sistēmas lietotājiem – tiesām.

Tieslietu padome aicina Saeimu jaunu e-lietas ieviešanas termiņu apsriest un sakaņot ar Tieslietu padomi.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 16.februārī

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211