Piektdien, 22.oktobrī, Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā tiesu sistēmas darbībai un attīstībai būtiski jautājumi.

Tieslietu padome apspriedīs darba grupas Tiesu efektivitātes stiprināšanai izstrādāto rīcības plānu. Darba grupas apkopotā informācija un noteiktās prioritātes būs pamats turpmākai jautājumu izskatīšanai Tieslietu padomē.  

Plānots apstiprināt jaunu Rajona (pilsētas) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu atlases kārtību.

Tieslietu padome skatīs arī priekšlikumus grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Atsevišķas normas likumprojektā skar arī tiesnešus un prokurorus, tādēļ Valsts kanceleja lūdz Tieslietu padomes viedokli par sagatavotajiem grozījumiem.

Tieslietu padome apspriedīs jautājumus, kas iekļauti Eiropas Tieslietu padomju tīkla Ģenerālās asamblejas sēdes darba kārtībā. Ģenerālās asamblejas sēde notiks Viļņā šā gada 27.–29.oktobrī.

Darba kārtībā arī jautājums par Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama priekšsēdētāja iecelšanu.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtības projekts

 

Tieslietu padomes sēde notiks attālinātā režīmā. Sākums plkst.10.00.

Mediju pārstāvjiem, kuri vēlas sekot Tieslietu padomes sēdes gaitai, tiks nosūtīta saite tās skatīšanai tiešraidē. Pieteikties Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv; tālruņi 67020396, 28652211.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece