Tieslietu padome 25.februāra sēdē turpinās izstrādāt kārtību, kas nosaka rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, kā arī šo tiesu priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtību.

Ņemot vērā būtisko lomu, kāda tiesu sistēmas darba organizācijā ir tiesu priekšsēdētājiem, Tieslietu padome ar vislielāko atbildību veic tai likumā uzticēto uzdevumu izstrādāt tiesu priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas kārtību. Šī būs trešā padomes sēde, kas veltīta šim jautājumam.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā arī jautājums par nepieciešamajiem grozījumus likumā “Par tiesu varu”, lai Tiesnešu disciplinārkolēģijas kompetencē nodotu jautājumu par tiesneša atstādināšanu no amata, ja pret tiesnesi ierosināta disciplinārlieta, kā arī precizētu beigu brīdi atstādināšanai no amata.

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 25.februārī, Augstākās tiesas 244.telpā. Sākums plkst.10.00.

Mediju pārstāvjiem caurlaides jāpiesaka Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā – telefons 67020396, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv

Caurlaides saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211